برچسب: proposal

کوراکو 0

سومین جلسه حضوری گروه

سومین جلسه حضوری گروه:   این جلسه که در تاریخ ۱۸/۰۸/۹۶ تشکیل شد اشکالات که در جلسه قبل یافت شده بود را تصحیح و هم چنین در مورد اپلیکیشن در گروه بحث صورت گرفت....

کوراکو 0

دومین جلسه حضوری گروه

دومین جلسه حضوری گروه

رد تاریخ ۱۶/۰۸/۹۶ دومین جلسه حضوری گروه برگزار شد.

در این جلسه در مورد نحوه ارایه proposal و متن آن بحث شد. اعضا گروه وظایفی که به آنها واگذار شده بود را اراِه دادند.