برچسب: korako

0

Drop Shopping

  انبار کردن: یکی از مهمترین موضوعات در زمینه فروشگاه های آنلاین موضوع انبار کردن و صرف خود انبار است. یک فروشگاه آنلاین میتواند خود دارای یک انبار باشد. اما در پی ایجاد انبار...

divar 0

ّبررسی اپلیکیشن دیوار

درباره دیوار بیشتر بدانیم:

با پیشرفت روزافزون تکنولوژی، استفاده کاربران از دستگاه های هوشمند برای کارهای روزمره خود رشد چشمگیری داشته است.

کوراکو 0

سومین جلسه حضوری گروه

سومین جلسه حضوری گروه:   این جلسه که در تاریخ ۱۸/۰۸/۹۶ تشکیل شد اشکالات که در جلسه قبل یافت شده بود را تصحیح و هم چنین در مورد اپلیکیشن در گروه بحث صورت گرفت....

0

بررسی اپلیکیشن شیپور

بسیاری از افراد کالاهایی دارند که دیگر به آن نیاز ندارند. این افرادبرای اینکه کالاهای مورد نظر خود را بفروشند باید کسی را پیدا کنند که به آن نیاز داشته باشد. این افراد معمولا این کار را از طریق واسطه انجام می دهند.

کوراکو 0

مرحله اول

با مشورت با اعضای گروه و ارایه نام های مختلف، نام کوراکو انتخاب شد

و قرار شد گروه با این نام کار پروژه را آغاز کند.

کوراکو 0

فاز صفر

فاز صفر
در ابتدا اعضا گروه را با توج به توانایی هایی که برای پروژه نیاز داریم انتخاب می کنیم.