دسته: گزارش کار ها

کوراکو 0

جلسه چهارم گروه

جلسه چهارم گروه   چهارمین جلسه گروه که حول تحلیل داده ای و ساختاری پروژه ۲۰کالا بود انجام شد.و وظایف اعضا مشخص شد . آقای مجتبی عشقی و علی غلامی وظیفه به دست آوردن...

کوراکو 0

سومین جلسه حضوری گروه

سومین جلسه حضوری گروه:   این جلسه که در تاریخ ۱۸/۰۸/۹۶ تشکیل شد اشکالات که در جلسه قبل یافت شده بود را تصحیح و هم چنین در مورد اپلیکیشن در گروه بحث صورت گرفت....

کوراکو 0

دومین جلسه حضوری گروه

دومین جلسه حضوری گروه

رد تاریخ ۱۶/۰۸/۹۶ دومین جلسه حضوری گروه برگزار شد.

در این جلسه در مورد نحوه ارایه proposal و متن آن بحث شد. اعضا گروه وظایفی که به آنها واگذار شده بود را اراِه دادند.

کوراکو 0

اولین جلسه گروه

در تاریخ ۹/۸/۹۶ گروه تلگرامی برای هماهنگی اعضا ایجاد شد.

روز بعد کار هر یک از اعضا به گونه زیر مشخص شد:

کوراکو 0

مرحله اول

با مشورت با اعضای گروه و ارایه نام های مختلف، نام کوراکو انتخاب شد

و قرار شد گروه با این نام کار پروژه را آغاز کند.

کوراکو 0

فاز صفر

فاز صفر
در ابتدا اعضا گروه را با توج به توانایی هایی که برای پروژه نیاز داریم انتخاب می کنیم.